Print Friendly, PDF & Email

Parochie Petrus & Paulus Schaesberg

Foto op site GKZ

De ontwikkelingen en veranderingen in het kerkgebouw weerspiegelen de activiteiten van de geloofsgemeenschap in de drie eeuwen sinds 1700.

In het midden van de zeventiende eeuw was Schaesberg onderdeel van de zeer grote parochie Heerlen. Bestuurlijk behoorde Schaesberg tot 1618 tot Heerlen.  In 1618 kocht jonker Frederik van Schaesberg (+1618) de bestuursrechten in een klein deel van Heerlen ( dat waren de dorpen: Scheydt (nu Hoofdstraat) en Palemig, en de goederen, behorend bij Kasteel Schaesberg en bij de boerderijen van Leenhof en de Kakert. Een jaar later werd alles opnieuw geregeld en sindsdien was Schaesberg bestuurlijk onafhankelijk van Heerlen.

Tegen het einde van de zeventiende eeuw besloot de Heer van Schaesberg, baron Frederik Sigismund, de kerk te voorzien van toren en zijkapellen en te proberen Schaesberg tot parochie te laten verheffen door de bisschop. In de jaren 1698-1699 vonden bouwactiviteiten plaats rond de kerk. De kerk was mogelijk op 1 juli 1699 voltooid. Zo staat het in ieder geval op een gevelsteen boven de oude zij-ingang. De pastorie werd op 1 juni 1700 voltooid, volgens een gevelsteen. De steen is inmiddels verplaats naar de grafkelder van de familie Fredericus Sigismundus Theodoor, baron van Schaesberg. In 1725 wordt vermeld, dat de altaren in de kerk niet gewijd waren.

Wij springen in de tijd vooruit, in 1904 richtte pasoor Schroeder ook de Broederschap van O.L.Vrouw van Altijddurende bijstand op. Vrijwel gelijktijdig met deze broederschap werd ook een kerkelijk zangkoor opgericht, “Sint Caecilia”. Toen nog mannenkoor vervulde op de eerste plaats een kerkelijke functie, zoals het zingen tijdens Eucharistievieringen en processies, inhalen van neomisten (nieuw gewijde priesters) en optreden voor goede doelen. In 1919 werd tijdens een vaandelfeest genoeg geld bij elkaar gesprokkeld om een vaandel aan te schaffen. Sinds 1957 is het koor gemengd, wat ook in de naam tot uitdrukking werd gebracht. “R.K. Gemengd kerkelijk zangkoor Sint Caecilia”. In 2004 vierde het koor zijn 100 jarig bestaan.