Print Friendly, PDF & Email

KOOR INFORMATIE

Het koor telt momenteel 31 zangers te weten.
14 Sopranen
08 Alten
06 Tenoren
03 Bassen

Als Gemengd Kerkelijk Zangkoor zijn wij altijd op zoek naar nieuwe leden.
Voor meer informatie kunt U geheel vrijblijvend contact opnemen met een van bovenstaande bestuursleden,
of het contact formulier op de website gebruiken. Ook jongeren die ons repertoire aanspreekt zijn van harte welkom.
Wij hebben iedere woensdagavond repetitie van 18.45u  tot 20.45u.
In het Parochie zaaltje naast de Petrus & Paulus kerk te Landgraaf- (Schaesberg)
Er is een koffie pauze van ca. 15 minuten.