Info Koorreis 2024

Print Friendly, PDF & Email

Aan alle deelnemers van de aanstaande koorreis naar het Sauerland in Mei.

 

        Wilt U er op letten dat de betaling eind Februari overgemaakt is op de rekening van het koor.

 

        RK Gem Zangk St Caecilia NL 88 RABO 0171716019

 

        Bij voorbaat hartelijk dank namens het bestuur.