Print Friendly, PDF & Email

Uitvoering Vrijdag 7 juni in “De Dormig” 

Vaste gezangen uit mis VIII ( De Angelis)  

Intrede:           Into My Haeart nr18.                                
Kyrië:               Mis VIII 
Gloria:             Mis VIII 
Tussenzang:   Das Gebet. Nr. 54
Offerande:      Veni Jezu nr. 55                 
Sanctus:          Mis VIII    
Agnus:             Mis VIII                                
Communie:    Ecce Panis nr.130    
Slot:                 Aan U O Koning der eeuwen nr. 119  
Tantum Ergo voor bij de rustaltaren.

Zondag 16 juni (Vaderdag en Koempelmis)

Vaste gezangen uit mis: 42 (Haydn)

Intrede:            Veni Jesu nr. 55                                       
Kyrië:                Zum Eingang                       
Gloria:              Zum Gloria
Tussenzang:   Cantate Domino nr. 32
Offerande:      Tebé Pojem nr.51b            
Sanctus:          Zum Sanctus mis 42    
Agnus:             Zum Agnus Dei mis 42                                
Communie:    Ecce Panis nr.130
Slot:                 Steigerlied nr. 143

Zondag: 23 Juni uitvoering in Geulle    

Vaste gezangen uit mis 42 (Haydn)

Intrede:           Veni Jezu nr. 55                             
Kyrië:               Zum Eingang mis 42 
Gloria:             Zum Gloria mis 42
Tussenzang:   Cantate Domino nr.32
Offerande:      Tebe Pojem nr 51b 
Sanctus:         Zum Sanctus mis 42    
Agnus:            Zum Agnus Dei mis 42 
Communie:   Ecce Panis nr.130
Slot:                Limburgs Avé Maria nr. 7

 

Zondag: 7 juli uitvoering P&P 11.00 uur Inzingen 10.30 uur. 

Speciale uitvoering:  i.v.m Sandy zijn 40 jarig Jubileum als Musicus ect. 

Wij zingen beneden bij het Maria altaar, wij komen in kostuum. Nazit voor alle leden met Partner/ook leden van GKZ St. Bernardus Ubachsberg.

 Vaste gezangen uit mis 7 ( De Mozart mis)

Intrede.          :          Zur Feier nr. 53                              
Kyrie.              :          Mis 7
Gloria.            :          Mis 7
Tussenzang.  :          Abba Father nr 85
Offerande.    :          Avé Verum nr.22a ( Jenskins)                 
Sanctus          :          Benedictus:  Mis 7    
Agnus.            :          Mis   7                               
Communie.   :          Heil sei euch Geweihten nr, 127.(nieuw)
Slot                 :          Look at the World nr. 169 
Aansluitend de Hoera nr.  4  (Sandy 40 jaar Muzikant)